Udyam Registration

District Wise Udyam Registration DetailsS. No. District Name Total Udyam Micro Small Medium
1 PUNE 137115 129744 6538 833
2 THANE 107062 101319 5195 548
3 MUMBAI SUBURBAN 85246 79180 5210 856
4 MUMBAI 76164 66478 8015 1671
5 NASHIK 41123 39334 1616 173
6 NAGPUR 40311 38016 2023 272
7 AURANGABAD 38886 37688 1044 154
8 KOLHAPUR 35745 34066 1519 160
9 RAIGAD 31709 30591 1015 103
10 PALGHAR 30268 29085 1087 96
11 AHMEDNAGAR 30070 29336 681 53
12 SOLAPUR 27805 27203 545 57
13 SATARA 20071 19615 413 43
14 JALGAON 19173 18568 544 61
15 SANGLI 18270 17674 542 54
16 JALNA 12140 11890 218 32
17 AMRAVATI 12130 11803 299 28
18 NAN DED 11480 11219 236 25
19 BULDHANA 10712 10472 222 18
20 LATUR 10001 9670 294 37
21 BEED 9768 9581 171 16
22 RATNAGIRI 9689 9572 111 6
23 PARBHANI 8650 8543 91 16
24 AKOLA 8360 7998 334 28
25 YAVATMAL 8356 8158 181 17
26 OSMANABAD 8025 7921 95 9
27 CHANDRAPUR 7562 7266 265 31
28 WARDHA 7489 7289 161 39
29 DHULE 6447 6165 261 21
30 SINDHUDURG 5379 5303 74 2
31 GONDIA 5251 5058 188 5
32 BHANDARA 5116 5028 84 4
33 WASHIM 4369 4282 76 11
34 HINGOLI 4046 3980 62 4
35 NANDURBAR 3049 2969 73 7
36 GADCHIROLI 2551 2495 53 3
Total:- 899588 854559 39536 5493